مقاله ژئوشيمي و ژئوترمومتري اسفالريت در کانسار روي و سرب عمارت با سنگ ميزبان کربناتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۹۴ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: ژئوشيمي و ژئوترمومتري اسفالريت در کانسار روي و سرب عمارت با سنگ ميزبان کربناتي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسفالريت
مقاله ژئوشيمي
مقاله ژئوترمومتري
مقاله روي و سرب
مقاله عمارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احيا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رسا ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدار عناصر منگنز (Mn)، آهن (Fe)، نيکل (Ni)، کبالت (Co)، مس (Cu)، سرب (Pb)، گاليم (Ga)، ژرمانيوم (Ge)، کادميوم (Cd)، قلع (Sn) و نقره (Ag) در ۱۰ نمونه از کاني اسفالريت کانسار روي و سرب عمارت تعيين شد. عناصر آهن (Fe)، کادميوم (Cd)، سرب (Pb) و منگنز (Mn) فراوان ترين عناصر فرعي در اسفالريت مي باشند. مقدار آهن(Fe)  از ۱۱۵۸۰ تا ۲۱۷۰۰ ppm، مقدار کادميوم (Cd) از ۴۵۲ تا ۵۴۹ ppm، مقدار سرب (Pb) از ۶۵۲ تا ppm 5186، و مقدار منگنز (Mn) از ۲> تا ۴۹۷ ppm تغيير مي کند. مقدار عناصر نيکل (Ni)، کبالت (Co)، مس (Cu)، گاليم (Ga)، ژرمانيوم (Ge)، قلع (Sn) و نقره (Ag) اندک است. ژئوشيمي عناصر فرعي و جزيي در اسفالريت کانسار عمارت به خوبي قابل مقايسه با داده هاي منتشر شده براي کانسارهاي سرب و روي نوع دره مي سي سي پي(MVT)  کلاسيک جهان مي باشد. زمين دماسنج نسبت گاليم به ژرمانيوم (Ga/Ge) در اسفالريت، دماي سيال کانه دار را در محدوده ۱۷۵°C تا ۲۳۵°C نشان مي دهد. اين دماها نيز در محدوده دماي تشکيل کانسنگ در کانسارهاي سرب و روي نوع دره مي سي سي پي قرار مي گيرد. اين شواهد نشان مي دهند که کانسار عمارت يک کانسار سرب و روي نوع دره مي سي سي پي است.