سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین خلقی خسرقی – سازمان زمین شناسی کشور
عاریف اسماعیل زاده – باکو – آکادمی علوم آذربایجان – دانشکده زمین شناسی
منصور وثوقی عابدینی – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده علوم زمین

چکیده:

توده نفوذی آق دره در زون زمین ساختی ایران مرکزی قرار دارد. ترکیب سنگ شماسی این تواه نفوذی، عمدتا تونالیت ، گرانودیوریت ، آلکالیفلدسپات گرانیت و مونزوگرانیت است. دیاگرامهای ژئوشیمیائی عناصر اصلی، وجود هم خوانی بین سنگهای این توده، ماگمای نوع قلیایی کلسیمی، طبیعت متاآلومین – پرآلومین و تشکیل آن را در حرارت ۸۵۰-۶۶۰ درجه سانتی گراد در پوسته را پشنهاد می کنند. ترکیب کانی شناسی، بررسیهای ژنتیکی و چگونگی تشکیل گودی (Trough) عنصر Ti و قله عنصر Y در نمودارهای چند عنصری (Spider Diagrams) بر خاستگاه T-Type بودن این توده نفوذی دلالتدارد. دیاگرامهای ژئوشیمیایی عناصر کمیاب، محیط تکتونیکی (POG) را برای سنگهای این توه تائید می نماید.سنگهای توده گرانیتوئیدی یاد شده رسوبهای پالئوزوئیک پائین را بریده و توسط رسوبهای الیگوسن و میوسن پوشیده می شود. در تعیین سن مطلق برئش K-Ar بصورت سنگ کل (Whole Rock) و تک کانی (Monomineral)، ۴۸/۳۸ میلیون سال سن برای آن معین شده است لیکن، با ماگماتیسم ائوسن مقارن می باشد.