سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی یار محمدی – دانشی زمین‌ شناسی اقتصادی – دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم راستاد – استادیار گروه زمین‌ شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
محمدجواد شمسا – کارشناس ارشد سازمان زمین شناسی و اکتشاف مدنی کشور

چکیده:

محدوده مدنی باریکا در توالی آتش‌فشانی-رسوبی زیردریایی کرتاسه در منتهاالیه سود سنندج-سیرجان در استان آذربایجان غربی قرار دارد. کانه زایی و ماسیو سولفید منفی طلا در واحد متاریولیت – توف ریولیتی این توالی دختر دست. عناصر اصلی کانسار ساز در محدوده مدنی باریکا شامل AU/AG/ZN/PB/CU می‌باشد. عناصر مهم دیگر کسی فراوانی قابل توجهی در زون کانه زایی برخوردار هستند شامل SB/AS/HG و CD می‌باشد که با عناصر اصلی کانسار ساز، هم‌بستگی مثبت و بالایی در ۱۰ ماده معدنی از خود نشان می‌دهند. TI نیز هم‌بستگی مثبت و بالایی با دیگر عناصر در افق کانه زایی دارد. میزان این آثار در کمر پایین ماده معدنی کمبود، در زون کانه زایی به بیشترین مقدار خود PMM60 رسیده و در کمر بالای ماده مدنی نیز میزان آن به شدت کاهش می‌یابد. براساس SMITH و HUSTON 1992 و LARGE و همکاران ۲٬۰۰۱ افزایش شدید میزان تالیوم از کمر پایین تا سر به طرف زن کانه زایی و کاهش آن در کمر بالا یک حاضر می‌تواند در تعیین موقعیت استراتی گرافی زان کانه زایی در ماسیو سولفید را مفید واقع شود. الگوی پراکندگی عناصر نادر خاکی در صدهای آندزیت- تراکی آندزیتی دگرسان شده در کمر پایین ماده بدنی به صورت پهن با شیب کم ، آنومالی منفی EU و تهی شدگی خفیفی در میزان این عناصر می‌باشد. این الگو در واحدهای اسیدی دربرگیرنده ماده مدنی و همچنین خانواده مدنی به صورت نامنظم و آنومالی مثبت شدید EU بود و در متاتوفهای چمن بالای ماده مدنی نیست که دین دگرسان می‌باشند الگوی پراکندگی این عناصر به صورت پهن با شیب کم آنومالی منفی EU می‌باشد براساس GRAF 1977و BENCE 1983 آنومالی منفی EU در سنگ‌های دگرسان اطراف کانه زایی و آنومالی مثبت آن در خود کارزار می‌تواند به عنوان یک راهنمای مهم در اکتشافات لیتوزئو شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد .