سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میر علی اصغر مختاری –
رحیمه نفیسی –

چکیده:

عناصر نادر خاکی در انواع مختلف کان‌سنگ ها، الگوی مشخصی را در ارتباط با راه‌های گوناگون تشکیل کان‌سنگ به نمایش می‌گذارند. آپاتیت های کان سنگ‌های آهن-آپاتیت ناحیه بافق ، نسبت بالای HREE/LREE را همراه با آنومالی منفی مشخص EU نشان می‌دهند. این الگو از ویژگی‌های بارز آپاتیت های ماگمایی می‌باشد . الگوی مذکور مشابه با الگوی REE در آپاتیت های کانسار آهن کایرونا و دیگر کانسارهای تیپ کایرونا در نقاط مختلف جهان می‌باشد. الگوی REE در آپاتیت ها، که سنگ‌های آهن فسفات دار مکان سنگ‌های آهن فاقد فسفات و حاوی مقادیر بسیار جزئی فسفات، مشابه هم بود و فقط محتوای REE در آن‌ها متفاوت است. این تشابه الگوی REE بیانگر منشأ مشترک واحدهای فوق می‌باشد. از طرف دیگر الگوی REE واحدهای یادشده با الگوی REE توده‌های سینیتی مجادله کن سنگ‌های آهن-آپاتیت مشابه همین باشد. این تشابه الگو نیز به نوبه خود گویای ارتباط ژنتیکی توده‌های سینیتی مکان سنگ‌های آهن-آپاتیت است. به‌طورکلی می‌توان گفت که ماگمای ما در کار سنگ‌های آهن – آپاتیت و توده‌های سینیتی ناحیه بافق، یک ماگمای علی غنی از آهن و عناصر ناسازگار نظیر U.TH.CL.P.REEوF بوده است که در مسیر صعود به سطح زمین به بخش‌های غیر قابل امتزاج سیلیکات – بوکسیت – فسفات تفکیک شده است.