سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحیده شیخی – بخش زمین شناسی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شیراز
ساسان لیاقت – بخش زمین شناسی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شیراز
علیرضا زراسوندی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:

در این مقاله اطلاعات ژئوشیمیایی جدیدی برای ترکیبات آداکیتی کوارتز مونزودیوریت تا گرانودیوریت علی آباد واقع در جنوب غرب یزد آشکار می گردد که در زمان الیگو- میوسن طی برخورد صفحات عربی و اوراسیا به دنبال فرورانش سنوزئیک اقیانوس نئوتتیس به وجود آمده اند. توده های مورد بررسی در داخل سنگهای ولکانیکی و رسوبی کرتاسه و ائوسن نفوذ کرده اند. ترکیبات کوارتز مونزودیوریت تا گرانودیوریت به صورت تمرکزات پائین y، محتویات بالای Sr و الگوهای به شدت تفریق یافته عناصر نادرخاکی، که از مشخصات آداکیت های در ارتباط با ذوب ورقه می باشند، مشخص می شوند. در دیاگرام روابط عناصر اصلی و فرعی نمونه های مورد بررسی، مشخصات آداکیت های سیلیس- بالا را نشان دادند. همچنین این نمونه ها مقادیر بالاترMgO و (Mg#=MgO/[MgO+FeOt] , molar)Mg نسبت به محدوده MgO و Mg# مذاب ورقه آزمایشگاهی ایجاد شده توسط رپ و همکاران (۱۹۹۱) نشان می دادند که این ویژگی به عنوان تبادل و واکنش متقابل ماگمای آداکیتی با گوه کوشته رورانده تفسیر می گردد.