سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا ایران نژادی – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی
منصور وثوقی عابدینی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا قربانی – عضو هیئت علمی
محمد پورمعافی – عضو هیئت علمی

چکیده:

سنگهای آذرین ساب ولکانیک ترشیری به صورت سیل، دایک و استوک در دامنه های جنوبی البرز مرکزی در شمال تهران مشاهده می شوند. ترکیب سنگ شناسی آنها از گابرو تامونزوگابرو و مونزودیوریت تغییر میکند. بررسی تجزیه های شیمیایی اکسیدهای اصلی و طیف وسیعی از عناصر ناچیز ۲۲ نمونه از سنگهای منطقه نشان میدهد که خصوصیات ژئوشیمیایی این سنگها با خصوصیات سنگهای قوسهای آتشفشانی در حاشیه های صفحه ای مخرب شباهت زیادی دارند.