سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدابراهیم فاضل ولی پور – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
افسانه نوبهار – گروه علوم تجربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
هانیه باباخانی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

کمپلکس افیولیتی مشهد بخشی ازافیولیت های پالئوتتیس است که به دو کمپلکس افیولیتی مشهد ویرانی ، نورآباد تقسیم شده است. سنگهای مافیکوالترامافیک که بخش اعظم سکانس افیولیتی را تشکیل می دهند مورد مطالعات ژئوشیمیایی قرار گرفته اند. از سنگهای الترامافیک در منطقه می توان به دونیت – هارزبوژیت – لرزلیت – ورلیت – و پیروکسینت و از سنگهای مافیک می توان به گابرو – دیاباز … و بازالت پیلوئی اشاره نمود. مطالعات ژئوشیمیایی که با استفاده از عناصر اصلی و فرعی صورت گرفته حاکی از آن است که روند تفریق از گدازه های الترامافیک به طرف گدازه های مافیک، سنگ های ابرو و دیاباز بودهاست و این سنگها از ماگمایی مشترک منشا گرفته اند. نمودارهای مختلف ژئوشیمیایی نشان می دهد که این سنگها در میدان توله ایتی قرار می گیرند از نظر تکتونیکی سنگ های منطقه در محدوده MORB برای سنگهای منطقه می باشد. بنابراین طبیعت توله ایتی موقعیت تکتونیکی پشته های میان اقیانوسی حاکی از گسترش پوسته اقیانوسی قدیم با نرخ تند در منطقه مشهد می باشد.