سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آرتمیس قاسمی – کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور زرناب
صدرالدین امینی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
حمیدرضا پیروان – عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ۵۰ کیلومتری شمال شرق قزوین قراردارد . سنگ های آذرین منطقه مورد مطالعه که شامل انواع سنگ های ولکانیکی است که جزء سری کالکوآلکالن می باشد . این سری سنگ ها شدیدا ًدچار دگرسانی شده اند با توجه به رده بندی واحدهای مختلف دگرسانی با بهره از معیار کانی شناختی جزء دگرسانی سریسیتی و پروپیلیتی و آرژیلیک متوسط و پیشرفته می باشد . همچنین رده بندی واحدهای مختلف دگرسانی بااستفاده از معیارهای شیمیایی دگرسانی سنگ های منطقه را متعلق به دگرسانی پروپیلیتی و آرژیلیک پیشرفته و متوسط می داند .