سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا فتحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه بوعلی سینا
فرهاد آلیانی – عضو هیئت لمی دانشگاه بوعلی سینا
علی اصغر سپاهی – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
نسیم عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوزی سازمان زمین شناسی و اکتشاف مواد معدنی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه قسمتی از مجموعهمعروف به نوار افیولیت-رادیولیت کرمانشاه می باشد. بر اساس نمودارهای بررسی شده، سنگ های مافیک مورد مطالعه ساب آلکالن تولئیتی غنی از منیزیم و آهن می باشند که در محدوده بازالت های پشته میان اقیانوسی و بازالت های جزایر اقیانوسی قرار می گیرند. تمایل برخی از این نمونه ها به سمت محدوده های دیگر همگی ناشی از متاسوماتیسم کف اقیانوسی می باشد. همچنین بررسی نمودارهای هارکر نشان می دهد که روند تغییرات Sio2 در بررابر K2O, Na2o, Cao Al2o3 مثبت می باشد. در حالی که تغییرات Mgo در برابر Si2O یک روند کاهشی دارد که احتمالا حاصل از تبلور تفریقی الیوین و جدایش کلینوپیروکسن می باشد، بر اساس نمودارهای عنکبوتی غنی شدگی Rb در نمونه های مافیک افیولیت های صحنه- هرسین مشخصه خوبی برای درجه دگرسانی این مجموعه می باشد. همچنین نمونه غنی شدگی در عناصر نادر خاکی سبک (LREE) و تهی شدگی در عناصر نادر خاکی سنگین (HREE) نشان می دهند که این موضوع شباهت زیاد ترکیب شیمیایی نمونه های منطقه مورد مطالعه را با ترکیب P-MORB پشته میان اقیانوسی اطلس نشان می دهد نتایج آنالیزهای نمونه های الترامافیک مورد مطالعه نشان می دهد که نمونه ها در قسمت پریدوتیت های دگرگون شده قرار می گیرند. این پریدوتیت ها در کمربندهای کوهزایی استقرار یافته و به پریدوتیت های نوع آلپی معروف می باشند.