سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد بومری – گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدنبی گرگیج – گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
حبیب اله بیابانگرد – گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدمهدی خطیب – گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

استراتو ولکان تفتان حدود ۱۰۰ کیلومتری جنوب – جنوب شرق زاهدان در زون شرق ایران واقع شده است و ارتفاع آن ۴۰۵۰ متر است. این آتشفشان متعلق به کواترنری عمدتا از سنگ های پیوکلاستیک و گدازه های آندزیتی ، داسیتی و ریولیتی تشکیل شده است. تعدادی از سنگ های ولکانیکی تفتان برای تعیین مقادیر عناصر اصلی، فرعی و خاکی نادر به وسیله ICP-MS , XRF تجیه شده اند. سنگ های آتشفشانی تفتان متعلق به سری کالک – الکالن پتاسیم بالا هستند. ارتباط درصد وزنی SiO2 با دیگر اسکیدها بر روی دیاگرام های هاکر کاملاً خطی نبوده است به دلیل اینکه عوامل متعددی روی ماگمای تشکیل دهنده تفتان هنگام تشکیل و صعود آن به سطح زمین حاکم بوده است. مشخصات ژئوشیمی مثل مقادیر و الگوهای عناصر اصلی، فرعی و خاکی نادر سنگهای آتشفشانی تفتان با مشخصات ژئوشیمیایی سنگ های تشکیل شده در جایگاه های ولکانیک آرک مشابه است.