سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهنگ علی یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم راستاد – عضو هیئت علمی بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدجواد شمسا – کارشناس ارشد اکتشافی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

کانسار طلای قلقله در بخش شمال باختری پهنه سنندج – سیرجان داده شده است. این آثار از نوع کانسارهای طلا با میزبان پهنه‌های برشی نوع شکل پذیر و شکنا بود و در دست کانسارهای طلای کف زای قرار می‌گیرد. مطالعه فراوانی و توزیع عناصر نمونه‌های برداشت شده در راست تراشه‌های عمود بر روند پهنه‌های کانه دار، نشان دهنده تغییرات ژئوشیمیایی عناصر اصلی و فرعی در واحدهای سنگی میزبان و دربرگیرنده پهنه‌های کانه دار با شدت دگر شکلی و نوع دگرسانی متفاوت می‌باشد. براساس این مطالعات در بین عناصر اصلی، سیلیسیم ، آهن، مس و پتاسیم و در بین عناصر فرعی، جیوه ، آرسنیک ، مولیبدن ، باریم و ننگستن در بخش‌های پر عیار، با طلا هم‌بستگی مثبت نشان داده و همراه با افزایش طلا در بخش‌های به‌شدت دیگر شکل و دگرسان شده افزایش می‌یابند. ضرایب هم‌بستگی محاسبه شده در ماتریس هم‌بستگی عناصر نشان می‌دهد که طلا بیشترین هم‌بستگی مثبت را با سیلیسیم ، جیوه و باریم بر میزان کمتر با پتاسیم دارد. همچنین طلا هم‌بستگی مثبت ضعیفی با آرسنیک، آهن و اورانیوم نشان می‌دهد. طبق این محاسبات کل بیشترین هم‌بستگی منفی را به ترتیب عناصر سدیم، اسکاندیم ، کروم ، سرب و روی به میزان کمتر با آلومینیم، کلسیم، کادمیم ، منگنز، منیزیم و نیکول شده و کمترین هم‌بستگی منفی را با کبالت ، آنتیموان ، استرانسیم و وانادیم دارد. هم‌بستگی مثبت طلا، جیوه ، سیلیسیم ، آهن، گوگرد و مصر نشان می‌دهد که کانه زایی طلا و دیگر عناصر همراه، حاصل ته نشست سیالات سیلیسی هانی کمپلکس‌های بی سولفیدی طلادار، طی یک فرایند دگرسانی یکسان در تنهایی به شدت دگر شکلی شده می‌باشد. نکته قابل توجه اینکه میزان بالای LOI نشاندهنده نقش اصلی دگرسانی و سیالات کانسار ساز در هم‌نشینی طلا از کمپلکس‌های بی سولفیدی می‌باشد . پاراژنز کانی‌شناسی شامل پیریت، کالکوپیریت، آرسنوپیریت ، پیر و تیت ، مگنتیت و آسفالریت می‌باشد. به نظر می‌رسد مطالعه تغییرات ژئوشیمیایی عناصر اصلی و فرعی کانسار طلای قلقله با توجه به صحنه‌های دگرسانی سیلیسی و سپیدی با شدت دگر شکلی بالا ( میلونیت – اولترامیلونیت ) و همچنین در این زن شکستگی‌ها ، نیز رگه‌ها و رگچه ها می‌تواند یک راهنمای اکتشافی مناسب برای پی‌جویی و اکتشاف کانسارهای طلای این تیپ باشد .