سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زینب شریعت نیا – دانشگاه تهران – دانشکده علوم – گروه زمین شناسی
حسین رحیم پور بناب – دانشگاه تهران – دانشکده علوم – گروه زمین شناسی

چکیده:

کانسارهای بزرگ پتاس دنیا با درجه خلوص بالا، در رسوبات تبخیری از آن دریا نهشته شده اند.. بررسی نیمرخ تغییرات عنصر برم به همراه پتاسیم با عناصر و فرعی دیگر همانند Mg , K در کانی های کلرایدی می تواند جهت درک تحولات شورابه ها در حین نهشت رسوبات هالیدی مورد استفاده قرار گیرد.درحین تبخیر و افزایش چگالی شورابه، برم و بعضی عناصر افزایش می یابد به همین جهت با اندازه گیری میزان برم (مثل روش برومومتری و سایر روش ها) در تبخیریها به اکتشاف افق های غنی از کانیهای پتاسیم می پردازند تحقیقات علمی در این زمینه برای دستیابی به منابع با ارزش پتاس ایران انجام شده است.