سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی امامعلی پور – عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه
ایرج رساء – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

نزدیک به ۲۰ رخداد کرومیتی عموماً باتناژ پایین، همراه با مجموعه افیولیتی خوی-ماکو شناسایی شده است. این نهشته ها به شکل عدسی، تخته ای و شبه مدادی در هارزبورژیت های گوشته ای جای داشته و دارای غلاف دونیتی با ضخامت متغییر است. انواع بافت های نخستین و دومین در این کرومیت ها قابل تشخیص است. بررسی های ژئوشیمیایی نشان می دهد که هر دو نوع کرومیت های کروم بالا ( Cr-rich) و آلومینیم بالا (Al-rich) در میان این نهشته ها یافت می شود. به گونه ای که کورمیت های ناحیه برژوک (الند) در گروه نخست و کرومیت های ناحیه قشلاق در گروه بعدی قرار می گیرد. این امر حاکی از آن است که نهشت کرومیت ها از ماگماهای به وجود آمده در درجات متفاوت ذوب بخشی حاصل شده و بنابراین جایگاه زمینساختی متفاوتی را برای تشکیل آنها پیشنهاد می کند. مطالعات انجام شده توسط دستگاه ریزکاو الکترونی گویای آن است که عناصر کمیاب و فلزهای پایه مختلفی در قابل کانی های PGE , BMS و ترکیب های آلیاژی مختلف به صورت میانبار جامد همراه با این کرومیت ها یافت می شود. حضور فراوان کانی های BMS همراه با کرومیت های ناحیه، گویای آن است که فوگاسیته گوگرد در سیستم ماگمایی مربوط بالا بوده است.