سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کمال الدین بازرگانی گیلانی – عضو هیأت علمی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
مرتضی ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
بهرروز اسرافیلی دیزجی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

توالی های کربناته کرتاسه شمال سمنان، میزبان کانسارهای متعدد سرب و روی در این منطقه می باشد. آمالیز رخساره های رسوبی در سنگ میزبان کانسارهای آساران و ارم کوچک از معادن این ناحیه نشان می دهد که این واحدهای رسوبی در بخش های عمیق یک پلتفرم کربناته نهشته شده اند. شواهد صحرایی و مطالعات پتروگرافی حاکی از آن است که شکستگی و تراکم فیزیکی اصلی ترین فرایندهای دیاژنزی می باشند. آنالیزهای xrd تعدادی از نمونه های این سنگ ها عدم گسترش فرایندهای دولومیتی شدن و سیلیسی شدن در ارتباط با کانه زایی را نشان می دهد. تغییرات مقادیر ایزوتوپی اکسیژن و کربن در سنگ میزبان حاکی از تاثیر سیالات دما بالای هیدروترمال کانه زا است. همچنین با فاصله گرفتن از شکستگی های حاوی کانه، مقادیر آهن و منگنز به طور نسبی کاهش و مقادیر استرانسیوم و سدیم افزایش می یابد. مطالعات مشخص می کند که دیاژنز هیدروترمال سنگ میزبان و روند توزیع کانه تحت شکستگی ها بوده و از تغییرات رخساره ای تبعیت نمی کند.