سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابراهیم راستاد – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
نعمت الله رشیدنژاد عمران – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
حسینعلی تاج الدین – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اثر معدنی طلای دارستان در فاصله ۱۰۰ کیلومتری جنوب – جنوب شرق دامغان و در دامنه شمالی رشته کوه ترود – چاه شیرین واقع شده است، این محدوده بخشی از کمربند آتشفشانی – نفوذی ترود – چاه شیرین می باشد که به صورت یک بالا آمدگی با روند شمال شرق – جنوب غرب در حاشیه شمالی کویر بزرگ برونزد دارد. رخنمونهای سنگی محدوده مورد مطالعه متشکل از مجموعه سنگهای ولکانو – پیروکلاستیکبا سن ائوسن میانی می باشد که ترکیب آنها از بازالت، آندزیت، داسیتتا ریولیت متغیر است و لیکن حجم عمده سنگ ترکیب حد واسط (آندزیتی) را دارا است. این مجموعه تحت تاثیر تزریق توده های نفوذی نیمه عمیق با ترکیب عالب گرانودیوریت – دیوریت واقع شده و دایک های بازی و پورفوریک نیز آنها را قطع می نمایند.
کانه زایی در اثر معدنی دارستان بصورت یک رگه سیلیسی (مس – طلادار) می باشد که در راستای یک گسل عادی با روند شمالی – جنوبی در سنگ میزبان توف برش داسیتی رخ داده است. این رگه که دارای کانی شنایس کوارتز، اولیژیست ، کالکوپیریت، پیریت، هماتیت، کوتیت، مالاکیت و به مقدار نادر کلسیت و باریت می باشد، در طول بیش از ۷۰۰ متر در امتداد گسل دارستان (با روند N10-15W) قابل تعقیب است. از طرف دیگر سیالات کانه ساز و تشکیل دهنده رگه سیلیسی مس – طلادار در طول مسیر خود بر سنگ میزبان (توف برش داسیتی) نیز تاثیر نموده و مناطق دگرسانی متفاوتی از انواع سیلیسی، آرژیلیتی، کلریتی (و اپیدوتی) را در امتداد رگه ایجاد کرده اند.