سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا زاهدانارکی –
جمشید شهاب پور –
بهنام شفیعی –
مسعود حسینی –

چکیده:

قلاتشیرخونی درگوشه شمالغرب صفحه زمینشناسی رفسنجان یک با عرض شمالی ″ ۳۰°۲۴ ′۵۴ و طول شرقی ″ ۵۵°۳۴ ′۴۹ واقع است . توالی سنگ شناسی منطقه از نوع آتشفشانی ( بازالت، آندزیت تا تراکیآندزیت و بازالتیک تراکیآندزیت ) و آذرآواری ( بیشتر کریستال توف و لیتیک توف ) با سری ماگمایی تولئیتی و کالک آلکالین است . واحدهای رسوبی منطقه آهکی و تبخیری می باشد . کانسارسازی مس در دو مکان مختلف رخ داده است که مشخصهی آنها فروشست مولیبدن از محیط سطحی است . عواملی چون نبود پیریت در محل و وجود رگچه های کربناتی فراوان موجب خنثی سازی محلولهای برینزاد شده است ; در نتیجه در محل کانهزایی یک محیط برینزاد قلیایی و اکسیدان حاکم بوده است . وجود رس ایلیتی که در شرایط قلیایی تشکیل می گ ردد و همچنین رخداد
مالاکیت فراوان نشانگر قلیایی بودن محیط است . توپوگرافی، گسترش تبخیری ها و رگه های کربناتی از عوامل دیگر تاثیرگذار بر رفتار عناصر در محیط برینزاد بوده است .
منشا کانهزایی در منطقه از نوع رگه های اکسید آهن – مس – طلا IOCG veins میباشد . خصوصیاتی چون نوع کانه ها ( وجود هماتیت، مگنتیت و کلکوپیریت ) ، نوع سنگ میزبان ، سنگ همراه و سری ماگمایی، دگرسانی ( سریسیتیشدن، سیلیسی شدن و جانشینی هماتیت برروی پلاژیوکلاز ) ، محیط تکتونوساختاری مناسب ( قوس ماگمایی همراه با گسل امتدادلغز که درایجادمحیط فراکششی وتراکششی موثر بوده است ) ، نبود ارتباط با توده نفوذی،کنترل ساختاری کانه زایی و عمق کم کانه زایی ( محیط آتشفشانی – رسوبی ) بیانگر شباهت این کانسار با کانسارهای نوع IOCG می باشد . در قلاتشیرخونی عنصر فرعی همراه با مس، نقره ۳-۲۰) پی پی ام ) است . تفاوتهایی که قلات شیرخونی با دیگر ذخایر IOCG دارد مربوط به عیار پائین طلا و روند پاراژنز معکوس می – باشد .