سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی شریفی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ۲۷۰ کیلومتری جنوب غربی تهران و ۱۰کیلومتری روستای موته قرار دارد. سنگهای آتشفشانی در منطقه موتهدارای سیلیس به مقدار ۷۳% – ۶۰% می باشند و از نوع حد واسط تا اسیدی محسوب می شوند. با استفاده از نمودار مثلثی QAP که جهت طبقهبندی سنگهای آذرین خروجی بر اساس ترکیب نورماتیو است. سنگهای طلادار منطقه موته در محدوده داسیت قرار میگیرند و نیز بر اساس طبقه بندی شیمیایی TAS، که برای اتشفشانی دگرسان شده مورد استفاده قرار می گیرد. آتشفشانیهای دگرگونه موته در محدوده ریولیت و داسیت قرار می گیرند.
همچنین بر اساس نمودارهای SiO2/(Zr/TiO2) , K2O+SiO2 , (Na2O+K2O) / SiO2 و (Zr/TiO2) / (Nb/Y) آتشفشانیهای دگرگونه موته در محدوده ریولیت ، ریوداسیت و داسیت قرار می گیرند. جهت تعیین نوع ماگمای سازنده آتشفشانیهای دگرگونه منطقه موته یا به عبارت دیگر تعیین وضعیت قلیاگونگی آنها از نمودارهای AlK/SiO2 و نمودار مثلثی AFM و نمودار FeO*/MgO استفاده گردیده است. با توجه به موقعیت ترکیبی نمونه های مورد مطالعه، متاریولیتها و متاداسیتها از نوع زیر قلیایی و قلیایی کلسیمی می باشند. همچنین جهت تعیین درجه اشباع آلومین آتشفشانیهای دگرگونه از نمودار (A/NK/A/CNK) استفاده گردیده است. با توجه به موقعیت ترکیبی نمونه های مورد مطالعه آتشفشانیهای دگرگونه منطقه موتع اکثرا درمنطقه پرآلومین واقع شده اند.