سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مریم یزدانی – دانشگاه ارومیه، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، گروه مهندسی معدن
معصومه آهنگری – دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:
سنگهای بازالتی افیولیت شمالغرب پیرانشهر کلینوپیروکسن فیریک بازالت و دیاباز می باشند که طبق ژئوشیمی سنگ کل و عناصر کمیاب Th, Yb, Ta, Nb ویژگی کالکوآلکالن نشان می دهند همچنین این عناصر نشان می دهد که سنگ های بازالتی در بالاتر از محدوده بازالتهای مورب، در موقعیت آرایه قوس ولکانیکی قرار می گیرند. مقایسه عناصر Cr, Y نیز محیط تکتونیکی این بازالتها را قوس ولکانیکی نشان می دهد. بررسی نسبت عناصر Th,Y, Nb و افزایش نسبت Zr/Y همراه با افزایش Zr نشان می دهد مذاب بازالتی نسبت به گوشته اولیه غنی بوده است و این غنی شدگی احتمالا حاصل آلودگی ماگما با پوسته و یا آلودگی منشا ماگما با سیالات اضافه شده از اسلب فرورانشی صورت گرفته است. غنی شدگی کلیه عناصر REE بخصوص غنی شدگی LREE نسبت به HREE و آنومالی مثبت Sr, Pb و آنومالی منفی Nb, Ta آلودگی منشا مذاب بازالتی را با سیالات اضافه شده از اسلب فرورانشی تایید می کند که نشانگر محیط تکتونیکی قوس ولکانیکی مرتبط بامناطق فرورانشی برای بازالتهای افیولیت شمالغرب پیرانشهر می باشد.