سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد مهدی پور قاضی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد رهگشای – دکتری پترولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
هادی شفائی مقدم – دانشجوی دکتری پترولوژی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

افیولیت های نائین در شمالی ترین قسمت کمربند افیولیتی نائین- بافت قرار دارد و عمدتا از پریدوتیتهای سکانس گوشته ای تشکیل شده است. پریدوتیت ها عمدتا از هارزبورژیت های کلینوپیروکسن دار تشکیل شده اند. اسپینل های این پریدوتیت ها عمدتا غنی از آلومینیوم بوده و بر اساس عدد کروم این اسپینل ها، پریدوتیت های نائین را می توان به پریدوتیت های آلپی نوع I که کمتر از ۲۰ درصد ذوب بخشی را متحمل شده اند نسبت داد. انبانه های کرومیتی بسیار اندککوچک به طور پراکنده در این مجموعه یافت می شوند.