سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرید مر – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
کاووس قاسمی – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

مجموعه افیولیتی بافت با بیش از ۱۵۰ کیلومتر مربع مساحت در ۱۱۰ کیلومتری جنوب غربی کرمان واقع شده و به کمربند آمیزه افیولیتی ایران مرکزی اختصاص دارد. این افیولیت طی کرتاسه فوقانی جایگزین شده و از سنگهای اولترامافیک ، گابروها، دایکهای ورقه ای، پلاژیوگرانیت،گدازه های بالشی بازالتی و رسوبات پلاژیک تشکیل می شد به نحوی که یک موقعیت تیپیک افیولیتی را شامل می شود. با وجود این یک توالی کامل بدیل جدا شدگی و بریدگیهای تکتونیکی افیولیتی را شاملی می شود. با وجود این یک توالی کامل بدلیل جداشدگی و بریدگیهای تکتونیکی در محل مجزایی رخداد ندارد.به رغم شکستگیها و قطع بردگیهای تکتونیکیو قطع شدگی ناشی از پر شدگی دونیت و سرپانتیت بیشتر لیتولوژی افیولیتی حفظشده و در بعضینقاط تماسهای آذرین (رسکوئیه و جنوب غرب تیتوئیه) قابل شناسایی و مطالعه است. بر اساس تقسیم بندی نیکولاس (A.Nicolas, 1989) افیولیت بافت در زمره افیولیتهای نوع HOT است. واحدهای اولترامافیک معمولا سیماهای تغییر شکل یافته از خود نشان می دهد. بر اساس نتایج تجزیه شیمیایی هارزبورگیتهای منطقه حاوی مقادیر پایین AL203 و CaO بوده که مشخصه هارزبورگیتهای نوع تهی شده depleted harzburgite است.