مقاله ژئوكالچر ايراني در شبه قاره هند گستره جغرافيايي نفوذ فرهنگي و تمدني ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات ملي از صفحه ۷۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: ژئوكالچر ايراني در شبه قاره هند گستره جغرافيايي نفوذ فرهنگي و تمدني ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوكالچر
مقاله فرهنگ ايراني
مقاله شبه قاره هند
مقاله تمدن ايراني
مقاله روابط بين الملل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان كاظمي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحولات دهه هاي اخير در حوزه روابط بين الملل، حاكي از اهميت يافتن نقش و جايگاه فرهنگ در روابط ميان جوامع و كشورها است. در اين دوره، دولت ها تلاش مي كنند به جاي توسل به شيوه ها و ابزارهاي سختافزاري خشونتاميز و نظامي، از روش ها و اهرم هاي نرم فرهنگي و هويتي براي دستيابي به منافع و اهداف خود در عرصه هاي منطقه اي و بين المللي استفاده نمايند. از اين روست كه امروزه با اهميت يافتن و گسترش كاربرد واژه ژئوكالچر در عرصه روابط بين الملل شاهد انواع جديدي از رقابت ها در عرصه گسترش نفوذ فرهنگي قدرت هاي منطقه اي و جهاني هستيم.
ايران، با توجه به تحولات اخير و اهميت يافتن ژئوكالچر در عرصه بين الملل و مناسبات ميان كشورها، مي تواند با به كارگيري بهينه موقعيت، جايگاه، امكانات، فرصت ها و ظرفيت هاي فرهنگي خود، از وضعيت موجود براي گسترش نفوذ فرهنگي و قلمرو تمدني خويش در مناطق وسيعي از جهان به ويژه در شبه قاره هند استفاده نمايد. جغرافياي فرهنگي ايران بسيار گسترده تر و فراتر از مرزبندي هاي جغرافيايي و رسمي كنوني است و شعاع بسيار وسيعي را دربرمي گيرد. طي قرن هاي متمادي، بخش هاي وسيعي از آسياي صغير تا بين النهرين، هند و آسياي ميانه، تحت تاثير فرهنگ و تمدن ايران زمين بوده اند و سيطره تمدني ايران هنوز هم مي تواند در بخش هاي وسيعي از جهان، ظرفيت قابل توجهي را در پيشبرد اهداف نظام جمهوري اسلامي و ديپلماسي عمومي و فرهنگي آن فراهم آورد.