مقاله ژئومورفومتري مگاياردانگ هاي لوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۶۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: ژئومورفومتري مگاياردانگ هاي لوت
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادار
مقاله شبکه خود سازمانده
مقاله لوت
مقاله تصاوير ماهواره ها
مقاله مگاياردانگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احساني اميرهوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ياردانگ ها لندفرم هاي منحصر به فردي در مناطق خشک دنيا (و احتمالا در زهره و کره مريخ) هستند که امروزه با پيشرفت فناوري دورسنجي و دسترسي به تصاوير ماهواره اي با دقت بسيار بالا، امکان استخراج اطلاعات از آنها فراهم آمده است. اطلاعات ماهواره اي موجود نشان مي دهند که مگاياردانگ ها در آسياي مرکزي (چين)، بيابان لوت در ايران، شمال عربستان سعودي، بيابان ناميبيا، بيابان ليبي در مصر، صحراي مرکزي، بيابان هاي پرو و شيلي و آرژانتين وجود دارند. در سال ۲۰۰۳ وزارت ملي هوا و فضاي امريکا داده هاي رادار SRTM با دقت ۹۰ متر را براي تقريبا ۸۰ درصد کره زمين ارایه کرد. آناليز توپوگرافي به واحدهاي همگن اراضي نقش بسيار مهمي در ارایه اطلاعات پايه براي برنامه ريزي ايفا مي کند. در ژئومورفومتري-روش اندازه گيري کمي و کيفي توپوگرافي-پارامترهاي مورفومتريک نظير شيب، منحني حداکثر، منحني حداقل يا منحني مقطع عرضي از مدل رقومي ارتفاعي استخراج مي گردد. در اين مقاله پهنه بندي ياردانگ هاي لوت از طريق آناليز مورفومتريک و استخراج پارامترهاي نماي اول (شيب) و نمناي دوم (مثل منحني مقطع عرضي، منحني حداکثر و حداقل) با کمک معادلات درجه دوم دو متغيري بر روي مدل رقومي ارتفاعي مستخرج از داده هاي رادار صورت گرفت. سپس اين پارامترها به عنوان ورودي شبکه عصبي مصنوعي-الگوريتم شبکه خود سازمانده مورد استفاده قرار گرفتند و با بهره گيري از پتانسيل اين الگوريتم ياردانگ هاي لوت به صورت نيمه اتوماتيک و با سرعت و دقت بالا پهنه بندي گرديد. نتايج آناليز مورفومتريک بيابان لوت نشان داد که لندفرم ياردانگ و راهروها ۳۴ و ۴۳ و اراضي مسطح با درجات شيب مختلف ۲۳ درصد منطقه را شامل مي شوند.