مقاله ژئوپليتيک تنگه هرمز و روابط ايران و عمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه ۳۵ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: ژئوپليتيک تنگه هرمز و روابط ايران و عمان
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوپليتيک
مقاله تنگه هرمز و اقيانوس هند
مقاله امنيت
مقاله نفت و گاز
مقاله چرخش حاکميت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ولداني اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژئوپليتيک تنگه هرمز يکي از عوامل موثر و پايدار در روابط ايران و عمان است. ايران و عمان به ترتيب در بخش شمالي و جنوبي تنگه هرمز واقع شده اند. اين امر به رغم تحولات منطقه اي و جهاني دو کشور را ملزم به داشتن روابط حسنه با يکديگر کرده است. ايران و عمان رابطه تنگاتنگي ميان حفظ امنيت تنگه هرمز و امنيت خود قايل هستند. اين مساله انگيزه دو کشور را به داشتن روابط نزديک و دوستانه تشديد مي کند. ايران و عمان به اين حقيقت واقف هستند که هر چه تغيير کند، عامل جغرافيايي تغيير نمي کند. نزديکي جغرافيايي ايران و عمان در تنگه هرمز، دورافتادگي جغرافيايي عمان از جهان عرب و اهميت ژئوپليتيکي و ژئواستراتژي تنگه هرمز ايران و عمان را ملزم به داشتن روابط حسنه با يکديگر کرده است. بر همين اساس و به رغم اينکه عمان همواره روابط نزديکي با امريکا داشته و به تازگي نيز روابط خود را با اسراييل توسعه داده، اما اين امر در روابط دوستانه ايران با آن کشور تاثيري نداشته است. در اين مقاله نقش تنگه هرمز از نظر تاريخي، اقتصادي، استراتژيکي و امنيتي در روابط ايران و عمان مورد بررسي قرار مي گيرد.