سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اکبر احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم راستاد – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
نعمت الله رشید نژاد عمران – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در فاصله ۳۵ کیلومتری جنوب شرق تربت حیدریه در زون ساختاری ایران مرکزی قرار دارد. قدیمی‌ترین رهنمودهای سنگی را اسلیتها تریاس بالا و ماسه سنگ‌ها و کنگلومراهای ژوراسیک تشکیل می‌دهد. توالی پیشرونده کرتاسه تحتانی شامل رخسار های تخریبی، کربناتی و توف آندزیتی – پازالتی می‌باشد که با دیگر شیعی بر روی واحدهای سنگی ژوراسیک قرار می‌گیرد. در این توالی ماسه سنگ‌ها، توف و رخسار هی کربناتی دولومیت این و آهکی به ترتیب دربرگیرنده افق‌های فردی و افق‌های مدنی MN-FE هستند. کانی‌شناسی افق‌های معدنی شامل پیرولوزیبت ، پسیلوملان ، هماتیت و گوتیت می‌باشد. مطالعات ژئوشیمیایی انجام گرفته بر روی ترکیب کان‌سنگ آهن و منگنز شامل مطالعه عناصر اصلی، عناصر فرعی به عناصر نادر خاک می‌باشد. در مطالعه ژئوشیمیایی عناصر اصلی از نسبت‌های AL/SI ، FE/MN، MG/NA استفاده گردید که این نسبت را نشان دهنده تشکیل کانسار به وسیله فرایندهای هیدروترمال در یک محیط کم عمق می‌باشد. نمودارهای عناصر فرعی همگی در محتوی پایین کان‌سنگ از عناصری همچون CO/NI/CU دلالت دارند که نمایانگر قرارگیری کانسارهای مورد مطالعه در نمودارهای عناصر سریعی، در محدوده کانسارهای هیدروترمالی باشد. الگوی عناصر نادر خاکی برای کان‌سنگ MN-FE منطقه نیز شباهت بیشتری با الگوی عناصر نادر خاکی در کانسارهای هیدروترمال دارد.