سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
شیوا علی زاده نوده – کارشناسی ارشد پترولوژی
محمد رهگشای – دانشگاه شهید بهشتی تهران
هادی شفایی مقدم – دانشگاه دامغان

چکیده:
تراکی بازالت، تراکی آندزیت، تراکی داسیت و ریولیت که دارای سرشت شوشونیتی می باشند از اصلی ترین سنگ های ولکانیکی پلیوکواترنر نیر هستند. پلاژیوکلاز، الیوین، کلینوپیروکسن، آمفیبول، آلکالی فلدسپات با کانی های کدر درشت بلورهای سنگ های فوق می باشند. بررسی های ژئوشیمیایی نشاندهنده ی غنی شدگی در عناصر نادر خاکی سبک نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین، غنی شدگی در عناصر با شعاع یونی بزرگ و تهی شدگی در عناصر با قدرت میدان بالا می باشد. مشاهدات پترولوژیکی همراه با ژئوشیمی عناصر نادر خاکی و کمیاب این گدازه ها نشاندهنده ی سرشت شوشونیتی و مشتق شدن از یک زون فرورانش می باشد. تغییرات Sm در برابرSm/Yb نشان می دهد که در مواد منشا سنگ های منطقه گارنت حضور داشته و با توجه به ترکیب شیمیایی گدازه های منطقه، یک منشأ گوشته غنی شده برای ایجاد این گدازه ها پیشنهاد شده است، میزان ذوب بخشی برای گدازه های نیر بین ۵ تا ۱۰ درصد از یک گوشته لرزولیتی اسپینل- گارنت دار برآورد شده است. محیط زمین ساختی پس از برخورد و شواهد ژئوشیمیایی عناصر کمیاب، بیانگر این است که ماگمای سازنده ی سنگهای منطقه از یک گوشته دگرنهادشده در اثر یک فرورانش قدیمی ایجاد شده است.