مقاله ژانر وهمناک: شگرف و / شگفت در فرج بعد از شدت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در نقد ادبي از صفحه ۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ژانر وهمناک: شگرف و / شگفت در فرج بعد از شدت
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وهمناک
مقاله شگرف
مقاله شگفت
مقاله فرج بعد از شدت
مقاله تنوخي
مقاله تودروف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حري ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين جستار دو گونه ژانر فانتاستيک / وهمناک، يعني شگرف و/ در مقابل شگفت و تعيين ميزان کارآمدي اين ژانرها را در تعيين نوع ادبي حکايت هاي کوتاه فرج بعد از شدت (باب هاي هفتم، هشتم و نهم از جلد دوم) بررسي مي کند. ابتدا به تعريف واژه وهمناک، و سپس به پيشينه آن اشاره مي شود. در ادامه، از رهيافت ساختاري تودروف به وهمناک سخن به ميان مي آيد. در نگرش تودروف، وهمناک ناممکني است که به کمک علل طبيعي يا فراطبيعي ممکن مي شود؛ از اين رو، شيشه عمر بس ناپايدار آن با برطرف شدن شک و ترس خواننده شکسته، و وهمناک به يکي از دو حوزه مجاور خود يعني شگرف و/ يا شگفت وارد مي شود. در اين مقاله ضمن اشاره به برخي حکايت هاي فرج بعد از شدت، که در ژانرهاي شگفت و شگرف و نيز ژانر «کرامات» قرار مي گيرند، گفته مي شود که در اين داستان ها، ترديد شخصيت و يا خواننده به يکي از دو روش زير برطرف مي شود: يا براي رخدادهاي به ظاهر عجيب داستان ها دلايل عقلاني و منطقي ايراد مي شود (گونه شگرف) يا اينکه معلوم مي شود رخدادها در دنيايي غيرواقعي رخ داده است (گونه شگفت). در پايان، به يافته هاي پژوهش اشاره مي شود: ۱٫ توجه به شخصيت مرکزي داستان؛ ۲٫ رويدادها را راوي حکايت مي کند، اما حوادث از ديدگاه شخصيت مرکزي ديده مي شود (راوي، کانوني گر)؛ ۳٫ ديدگاه خواننده  با ديدگاه راوي و شخصيت اصلي يکي است.