مقاله ژرف ساخت اسطوره اي رمان رود راوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در ادب پژوهي از صفحه ۵۵ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: ژرف ساخت اسطوره اي رمان رود راوي
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله براندازي زمان
مقاله تكرار شخصيت
مقاله ژرف ساخت
مقاله پساساختارگرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مالمير تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي جوزاني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رود راوي مفصل ترين اثر خسروي، و حاوي تمام مهارتهاي اوست. اهميتي كه خسروي براي كلمه و كتابت قائل است و سبك پسامدرني كه به كمك كلمه ايجاد مي كند سبب شده اين رمان، ساختار روايتي پيچيده بيابد. براي دريافت اسباب اين پيچيدگي و فهم و تحليل متن، از روش پساساختاري رولان بارت استفاده كرده ايم. ژرف ساخت داستان، براندازي يا بي اعتبار کردن زمان است. نويسنده اين انديشه را در موضوعات و حوادثي چون تسعير، تسليب و ترميم، و حلول و تکرار شخصيتها قرار داده، و در قالب کلمه و مکتوب بازآفريده است. نويسنده از هر عنصري براي تبيين انديشه مقابله با زمان استفاده کرده است چنانکه ترتيب پيرفتها، ناهماهنگي زمان روايت با داستان، و زمان پريشي را نشان ميدهد.