سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدتقی خراسانی – استادیار، گروه پلمیرهای زیست سازگار، پژوهشگاه پلمیر و پتروشیمی ایران
بهروز سادات‌نیا – مربی، گروه پلیمرهای زیست سازگار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

هیدروژل های پلی (وینیل الکل) تهیه شده با فرایند انجماد / ذوب، به عنوان یک ماده مناسب برای انتقال اولتراسوند پیشنهاد شده اند. اندازه گیری ها نشان داد که میزان آب و چگالی این هیدروژل ها نزدیک به میزان آب و چگالی بافت های بدن می باشد و بنابراین میزان انعکاس صوت در محل تماس این ژل ها با بافت حداقل خواهد بود. همچنین، مشخص گردید که با افزایش میزان آب، میزان جذب صوت این ژل ها کاهش می یابد. اما چون با افزایش میزان آب، استحکام مکانیکی کاهش می یابد، در انتخاب غلظت پلی (وینیل الکل) باید تعادلی بین میزان جذب و استحکام مکانیکی این ژل ها برقار نمود. آزمایش ها نشان داد ژل های یکه دارای ۵% وزنی پلی (وینیل الکل) می باشند دارای میزان جذب و استحکام مکانیکی مناسب می باشند.