مقاله ژنتيك بيماري پاركينسون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ژنتيك در هزاره سوم از صفحه ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷ منتشر شده است.
نام: ژنتيك بيماري پاركينسون
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارکينسون ثانويه
مقاله تستهاي ژنتيکي
مقاله عوامل محافظ نوروني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه گذشته شش شكل تك ژني بيماري پاركينسون شناسايي شده است. شناسايي ژن هاي واحد مرتبط با اشكال ارثي بيماري پاركينسون ديدگاه قبلي مبتني بر غيرژنتيك بودن اين بيماري را دگرگون كرده است. شايع ترين و مرتبط ترين ژن ها LRRK2 و ARKIN هستند. كانون اصلي تحقيقات اخير شناسايي عملكرد ژن ها و پروتئين هاي درگير در اشكال ژنتيكي بيماري پاركينسون است كه اين امر به درك بهتر ما از روند آسيب زايي ژنتيكي بيماري پاركينسون كمك مي كند. متاسفانه آزمايش هاي ژنتيكي براي بيماري پاركينسون گران قيمت است و در پيشگويي سير بيماري چندان كمك نمي كند و به ندرت در برنامه ريزي خانواده نقش دارند. در حال حاضر، مثبت شدن آزمايش ژنتيكي بر روند درمان بيمار اثر ندارد و راه پيشگيري از آسيب عصبي نيز وجود ندارد. اما آزمايش هاي ژنتيكي براي انجام مطالعات پايه و باليني، با هدف شناسايي افراد در معرض خطر و روشن شدن تغييرات پيش باليني و مسيرهاي جبراني، بالقوه مفيد هستند و اين امر ممكن است به تعيين روش هاي پيشگيري از آسيب عصبي كمك كند.