مقاله ژنتيک مولکولي، تشخيص و درمان سرطان پستان: مقاله مروري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۷۴ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: ژنتيک مولکولي، تشخيص و درمان سرطان پستان: مقاله مروري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان
مقاله پستان
مقاله ژنتيک مولکولي
مقاله تشخيص
مقاله درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري دلويي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طبرستاني ساناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرطان پستان رايج ترين سرطان در ميان زنان است و از هر ۸ تا ۱۰ زن، يک نفر دچار سرطان پستان مي شود. اين سرطان يک بيماري به شدت ناهمگن است که به انواع متعددي چون (Lobular carcinoma in situ) LCIS،(Ductal carcinoma in situ) DCIS ، و کارسينوم مهاجم تقسيم مي شود. دو ژن BRCA1 و BRCA2 با خطر بالايي همراه بوده و مرتبط با سرطان ارثي پستان هستند. جهش در ژن CHEK2 نيز به بخش عمده اي از سرطان هاي خانوادگي منجر مي شود. آلل هاي مستعد کننده ژن هاي ديگر نيز جزء علل نادر سرطان پستان مي باشند. بيش از ۱۰۰۰ جهش در BRCA1 و BRCA2 گزارش شده است و امروزه آزمون هاي مولکولي براي يافتن جهش هاي اين دو ژن استفاده مي شوند. جهش در BRCA1 و BRCA موجب عدم ثبات ژنوم مي شود که خود به تغييرات در ژن هاي کليدي ديگري شامل ژن هاي سرکوبگر تومور و يا انکوژن ها منجر مي شود. اين اميدواري وجود دارد که در آينده اي نزديک، امکان طراحي برنامه هاي درماني براي هر فرد وجود داشته باشد. يکي از نامزدهاي جديد نشانگرهاي تشخيصي و پيش آگهي و هدف هاي درماني،miRNAs  به عنوان تنظيم کننده هاي بيان ژن مي باشند. يافتن نقش miRNAs در ايجاد و پيشرفت بدخيمي هاي انساني، امکان بهبود راهکارهاي فعلي در زمينه تشخيص و درمان بيماران مبتلا به سرطان فراهم آورده است. شناسايي miRNAs جديد، مشخص کردن mRNA هدف آن ها و تعيين اثرات کارکردي آن ها، آگاهي ما را درباره نقش اين نشانگرها در ايجاد سرطان به ويژه سرطان پستان بهبود خواهد بخشيد و امکانات نوي را براي مداخله هاي درماني فراهم خواهد کرد.