سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا شمسی پور دهکردی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
علیرضا داودیان دهکردی – عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
محمدعلی عباسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده:

کانسار سرب و روی کهرویه در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی شهرضا و ۱۰۷ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است . این کانسار یکی از کانسارهای ایالت متالوژنتیک اصفهان – ملایرمی باشد . کانة اصلی آن عمدتاً گالن است . شواهد صحرایی و کانی شناسی نشان می دهند که کانسنگ به صورت رگه و رگچه در سنگ میزبان آهکی باسن کرتاسه زیرین تمرکز یافته است . از نظر کانی شناسی این رگه ها عمدتاً شامل کوارتز، کلسیت همراه با کانه گالن می باشد . بلورهای کلسیت ، کوارتز و گالن موجود در رگه ها دگرشکلی شدیدی نشان می دهند که ناشی از تاثیر نیروهای تکتونیکی می باشند .
داده های نسبت ایزوتوپی کربن، اکسیژن و گوگرد کلسیت و گالن موجود در رگه ها منشاء غیر دریایی را نشان می دهند . شواهد صحرایی بر رابطه بین تشکیل کانسنگ با گسله ها ، فرآیندهای تکتونیکی و دگرشکلی ها دلالت دارد .هندسة ماکل های دگر شکلی کلسیت، دمای دگرشکلی را بینo c 150−۳۰۰ نشان می دهند . با توجه به شواهدموجود می توان ژنز کانسار سرب و روی کهرویه را به صورت اپی ژنتیک پیشنهاد کرد که مشابه کانسار میسوری جنوب شرقی آمریکا می باشد که تیپ دره ی می سی سی پی دارد .