سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمد خاکزاد – دانشکده علوم زمین – دانشگاه شهید بهشتی
فرانک فیضی – بخش زمین شناسی واحد تهران شمال – دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

کانسار مس خلیفه لو بین طولهای شرقی ً۳۰ َ۱۳ ۴۹ درجه سانتی گراد تا ً۵۰ َ۱۴ ۴۹ درجه سانتی گراد و عرضهای شمالی ً۲۴ َ۱۸ ۳۶ درجه سانتی گراد تا ً۳۰ َ۱۹ ۳۶ درجه سانتی گراد قرار گرفته است. این نام از روستای خلیفه لو در مجاورت آن گرفته شده است.
دو راه دسترسی به کانسار عبارتند از : ۱) بزرگراه قزوین – زنجان ، خروجی خرمدره ، جاده مغول آباد که بعد از روستای ویستان پایین بهکانسار میرسد. ۲) جاده ابهر – خرمرده که از طریق جاده شرکت معدنی آجین به محل معدن می رسد. شهر خرمدره در ۷ کیلومتری شهرستان ابهر قرار دارد.
این منطقه از جهت شرق و شمال به وسیله کوههای البرز و در جنوب غرب توسط زون سنندج – سیرجان و نوار ارومیه – دتر احاطه می شود و تحت فازهای تکتونیکی قبل از آلپین و آلپین قرار گرفته که شکل کنونی کوههای طارم مربوط به آن است. کانسار در محدوده کوههای طارم واقع شدهو از سنگهای ولکانیک و پیروکلاستیک تشکیل شده است. این مجموعه هم ارز سازند کرج بوده و سن ائوسن میانی دارد.