سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد نمازی – استاد بخش حسابداری ، دانشگاه شیراز
علی انوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شیراز

چکیده:

سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت، اطلاعات مالی مناسب را برای تصمیم گیری استراتژیک در اختیار مدیران قرار می دهد و به تشخیص هزینه هایی که ارزش افزوده ایجاد می کنند، نیز کمک می کند. از سوی دیگر ارزیابی متوازن ابزاری است که دیدگاه ها و استراتژی سازمان را به وسیله ی جنبه های گوناگون مالی و غیر مالی، به اهداف قابل اندازه گیری تبدیل کرده و تصمیم های استراتژیک را با معیارهای عملکرد در سطوح کلیدی سازمان ارتباط می دهد. هدف اصلی این مقاله این است که نشان دهد اگر سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت همراه با ارزیابی متوازن به کار گرفته شود، تجزیه و تحلیل مالی صحیح، واکاوی زنجیره ی ارزش و بکارگیری سرمایه های نامشهود سازمان، تسهیل می گردد. در این راستا، "مدل مزیت رقابتی استراتژیک پایدار" و اجزای مهم آن (تجزیه و تحلیل مالی، توسعه ی دارایی های نامشهود و تحلیل زنجیره ی ارزش)برای سه سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ترکیب آن ها، طراحی و ارائه می گردد. در نهایت چنین نتیجه گیری خواهد شد که هم افزایی ناشی از دو ابزار هزینه یابی بر مبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورد که مدیران برای خلق مزیت رقابتی پایدار و استراتژیک سازمان، به آن نیازمندند. تعیین بهای تمام شده دقیق محصولات و خدمات،فراهم نمودن چارچوب مناسبی جهت گزارش عملکرد استراتژی بهره وری، تحلیل ارزش افزایی و شناسایی فعالیت های دارای ارزش افزوده، شناخت استراتژی های کلیدی و همسو نمودن استراتژی های ارزش آفرین از جمله مزایای این هم افزایی به شمار می روند.