سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید احمدجو – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، گروه کاتالیست
رقیه جم جاه – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، گروه کاتالیست
غلامحسین ظهوری – دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده علوم، بخش شیمی
محمد پوریاری – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، گروه کاتالیست

چکیده:

پایه کاتالیست کروی شکل MgCl2, nEtOH تحت شرایط کنترل شده ای در دو مرحله تهیه گردید . در مرحله اولMgCl2در حضور مقدار مقدار مناسبی اتانول ذوب گردید . پس از ایجاد مذاب کاملاً یکنواخت امولسیون تشکیل گردید.امولسیون تحت شرایط خاص و با استفاده از فشار گاز نیتروژن به قسمت سرد کننده سریع منتقل گردید تا ذرات کروی شکل پایه کاتالیست ایجاد شود . سرعت انتقال و دور همزن راکتور انتهایی هم بر اندازه ذرات و هم بر توزیع اندازه ذرات آنها موثر می باشد . کاتالیست از نو ع زیگلر -ناتا ناهمگن با استفاده از ۴TiCl و پایه ساخته شده تهیه گردید. ذرات کرویکاتالیست ایجاد شده دلالت بر عمل کپی برداری کاتالیست از پایه و کنترل مناسب شرایط ساخت کاتالیست داشت . پلیمریزاسیون اتیلن و پروپیلن تحت شرایط یکسان مشخص نمود که عمل کپی برداری در پ لیمریزاسیون پروپیلن به میزان قابل توجهی رخ داده در حالیکه کپی سازی در پلیمریزاسیون اتیلن به میزان کمتری مشاهده شد . در کنترل مورفولوژی و پدیده کپی برداری شرایط ساخت پایه، کاتالیست و پلیمریزاسیون موثر می باشد.