سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد باقر خورشیدی – اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
ابوالفضل ناصری – اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

در این بررسی, عملکردگوجه فرنگی برای اقلیم مغان با روش منطقه اگرواکولوژیک مدل سازی شد. پتانسیل تولیدگوجه فرنگی در شرایط آبیاری کامل برابر ۶۰۷۶۸ کیلوگرم در هکتار در سال واندازه تبخیر وتعرق آن برابر ۷۷۶ میلی متر در دوره رشد به دست آمد. تحت شرایط مختلف کمبود آب, با روش های بهینه سازی, عملکرد محصول بیشینه سازی شد. نتایج نشان داد حداکثر می توان ۲۷ درصد از آب مصرفی گوجه فرنگی را کاهش داد. به ازای راندمان های مختلف کاربردآب از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد, کارآئی مصرف آب در گوجه فرنگی به دست آمد. دامنه تغییرات کارآئی مصرف آب از ۲/۷تا ۸/۹ کیلو گرم بر متر مکعب در نوسان بود.