سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهتاب پورآتشی – کارشناس ارشد آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده:

نگاهی به تغییرات سریع جوامع و روند رو به رشد و توسعه جهانی و ضرورت هماهنگی با این رشد، ارزش کارآفرینی را بیش از پیش افزایش داده است؛ چرا که براساس پژوهش های انجام شده بین رشد در ابعاد مختلف و تعداد کارآفرینان در یک کشور همبستگی وجود دارد. از سویی با توجه به دگرگون یهای صورت گرفته در بازار کار کشاورزی که موجب تغییر جهت به سوی بخش غیردولتی گردیده است، یکی از نیازهای بخش کشاورزی توسعه کارآفرینی می باشد. در نتیجه، به علت افزایش گرایش افراد به فعالیت های کارآفرینانه، آموزش کارآفرینی به موضوع مهمی تبدیل شده است. هدف از آموزش کارآفرینی، تربیت افرادی است که بتوانند پس از تکمیل تحصیلات خود افرادی موسس باشند و کسب و کاری را ایجاد نمایند. با توجه به آن چه ذکر گردید هدف از انجام این مطالعه کتابخانه ای بررسی آموزش کارآفرینی به عنوان راهکاری در جهت اشتغال دانش آموختگان آموزش های علمی- کاربردی کشاورزی میباشد. در مقاله حاضر که با بررسی منابع مکتوب فارسی و لاتین و جستجو در شبکه جهانی اینترنت انجام گردیده است، تلاش شده تا در ابتدا ضمن بیان مفهوم کارآفرینی، کارآفرین و آموزش کارآفرینی، سابقه آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی به طور مختصر توضیح داده شود. سپس به بحث در مورد اهداف آموزش کارآفرینی پرداخته می شود. هم چنین، مباحثی چون طبقه بندی آموزش کارآفرینی، محتوا و برنام ه آموزش کارآفرینی و … مطرح می شود.