سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمهدی الوانی – استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

نوشته سازی یا آنچه در فارسی به کارآفرینی مصطلح و متداول گردیده، رویکردی دیرینه است که در هیاتی تازه و نو گام به دنیای جدید علم نهاده و یکی از ساز و کارهای توسعه و قلمداد گردیده است. نوآوری، خلاقیت، مخاطره جویی و پیشینه ها نو ایاد کردن از گذشته های دور وجود داشته است و در دهه های اخیر جامه علمی برتن کرده و کارآفرینی نام گرفته است.
کارآفرینی در تعریف امروزین رویکردی منضمن مخاطره پذیری، نوآوری و خلاقیت است که نهایتا به ایجاد پیشینه ای نو و ساختارهای جدید منجر می شود. کار آفرینان افرادی نوآور و خلاق، دارای آستانه تحمل ابهام بالا، پذیرنده عدم قطعیت، مخاطره جو پ اثر گذارند.(Yamada, 2003)
این افراد دارای شبکه های روابط اجتماعی موثر و گسترده بوده و از هوش عاطفی بالایی برخوردارند.
اتکا به نفس و خودباوری، احساس توانایی تغییر آینده، تسلط بر سرنوشت خود و افقی بلند مدت است و شکستهای کوتاه مدت را برای نیل به پیروزی های بلند مدت می پذیرند.
(Morrison, 2000, Thomas & Mueller, 2000)
یکی دیگر از نویسندگان هوش شهودی را ویژگی دیگر کارآفرینان بر می شمرد. بر اساس نظر وی تشخیص موقعیت های آینده بر مبنای بصیرت درونی و پیش بینی های شهودی از خصوصیات کارآفرینان است. (Tirana, 2001)