سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کریم کیاکجوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
فروغ رودگر نژاد – دانشجوی دکترا و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

چکیده:

قرن بیست و یکم با سازمانهایی پیچیده ، پویا و متحول همراه خواهد بود سازمانهایی که در رقابت جهانی تلاش خواهند کرد تا کالاها و خدمات را با حداکثر سرعت به مشتریان عرضه نمایند. کارآفرینی استراتژیک، به سازمانها کمک می کند تا به نحوی خود را مستقر کنند که قادر باشند به انواع تغییرات محیطی مهم، واکنشی مناسب نشان دهند و فراتر از آن اینکه، به سازمان کمک می کند تا مزیت نسبی رقابتی پایدار خود را گسترش دهد و این مهم تنها از طریق ایجاد «جریانهای مداوم نوآوری» در سازمان عملی می گردد. در مقاله حاضر با هدف معرفی کارآفرینی استراتژیک و نقش و اهمیت آن در خلق مزیت رقابتی، ضمن مروری استنادی اما مختصر بر ادبیات موضوعی مربوط به کارآفرینی مدیریت استراتژیک و موضوعات مرتبط با آنها، به چالشهای کارآفرینی استراتژیک پرداخته و راهکارهایی جهت تواناسازی آن ارائه شده است. در پایان مقاله، موارد مذکور جمع بندی شده بحث و نتیجه گیری، کاربردهای مدیریتی و پیشنهادات مرتبط با آن جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه گردیده است.