سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا جلیلی پروانه – کارشناس ارشد، برنامه ریزی روستایی، پیام نور فردوس

چکیده:

افرادی که یک فرصت شغلی جدید ایجاد می کنند کارآفرین هستند. آنچه کارآفرینان موفق را زا کارآفرینان دیگر متمایز می کند سرعت توسعه فعالیت اقتصادی آنان است. آنهایی که بیشتر موفق هستند که بتوانند فعالیت اقتصادیشان را به سرعت رشد دهند. آنها موقعیت هایی را که در بازار دیگران به آنها توجهی نمی کنند، می یابند. خودشان را به خوبی در بازاری که در حال تغییر است جا می اندازند و به دقت پیش بینی می کنند که جهت بازار در حال تغییر است. یکی از مهمترین مشکلات فرا روی جوامع در حال توسعه و حتی کشورهای صنعتی بیکاری است.