سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

کمال سخدری – دانش آموخته کارشناسی ارشد کارآفرینی
احسان اصغریان – دانش آموخته کارشناسی ارشد کارآفرینی
هانیه خدایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت سوانح دانشگاه تهران

چکیده:

شرکتهای کارآفرین امروزه برای بقای خود می بایست در جهت جذب نوآوری نه تنها به طور مستقیم رقابت کنند بلکه باید با سرمایه گذاران کسب و کار پرمخاطره و کلیه هواداران تفکرات نوآور و کارآفرینانه رقابت کنند . در این مقاله سعی شده است ابتداً سطوح و مدل های مختلف کارآفرینی شرکتی تشریح شده سپس سرمایه گذاری مخاطره پذیر در سازمانها و شبکه ائتلافها با سازمانهای سرمایه گذار کسب و کا پرمخاطره و کارآفرینی شرکتی تشریح خواهد شد