سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اعظم میرزاصفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالرسول جمشیدیان – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

این مقاله در پی تحلیل دو مقوله مهم «کارآفرینی» و «آموزش کارآفرینانه» می باشد. آموزش کارآفرینانه در واقع ترکیبی از نظام آموزشی و نظام اقتصادی است. این اصطلاح توسط کسانی ایجاد شده است که دیدی اقتصادی به آموزش دارند و معتقدند که آموزشها باید به گونه ای باشد که منجر به پرورش افراد خلاق و مولد گردد. در این مقاله ابتدا به تعریف و شرح مقوله کارآفرینی و چگونگی پیدایش آن پرداخته و به اثر بخشی و ضرورت ایجاد آن اشاره می کنیم، سپس اینگونه آموزشها را مورد ارزیابی انتقادی قرار داده و پس از آن مشکلات زمینه ای و مفهومی این مقوله را بیان می کنیم. در آخر بع بررسی پژوهشهای انجام شده در این زمینه و نقاط ضعف و قوت آنها و تجزیه و تحلیل نتایج آنها می پردازیم و پیشنهادات کاربردی را ارائه خواهیم داد. داده های این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای وبا دو روش توصیفی- تحلیلی گردآوری شده است.