سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
سنجر سلاجقه – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، گروه مدیریت
رضا نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، گرایش مدیریت نیروی انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:
هدف پژوهش حاضر، تبیین واژه کارآفرینی و مفاهیم آن می باشد، در این پژوهش پس از بیان مفاهیم کارآفرین و کارآفرینی، به بیان موضوعاتی در خصوص سیر تاریخی کاربرد واژه ی کارآفرینی، سابقه کارآفرینی در ایران، امواج ظهور کارآفرینی، عواملکلیدی در کارآفرینی، انواع رهیافتهای کارآفرینی، مشکلات و موانع کارآفرینی، مزایای کارآفرینی و مسائلی از این دست پرداخته خواهد شد.