سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا زارع یکتا – کارشناس ارشد، مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده:

بر کسی پوشیده نیست که رشد و توسعه اقتصادی کشورهابه خصوص کشورهای پیشرفته، امروزه وابسته به سیستم ها و یا مکانیزم هایی است که تشکیل کسب و کارهای جدید و متنوع را از شروع تا توسعه آن تشویق، حمایت و هدایت می کنند. آنچه که مسلم است، کارآفرین نقش موثری در ایجاد کسب و کارهای جدید دارد و کارآفرینی ابزار مهمی است برای رفع موانع توسعه اقتصادی از قبیل بیکاری، کمبود منابع انسانی خلاق و نوآور، بهره وری پایین و… کارآفرینان از طریق توسعه فناوری و عرضه محصولات و خدمات جدید قدرت انتخاب مصرف کنندگان را افزایش داده و با افزایش بهره وری کار، سرگرمی های نو، بهبود بهداشت و سلامتی، تسهیل ارتباطات و غیره ،موجب افزایش کیفیت زندگی بشر می شوند.