سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۴۲

نویسنده(ها):

مهدی سعیدی کیا – کارشناس دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده:

تحولات در محیط اجتماعی سبب شده است نظام تولید دانش نیز دست خوش تحول شده و به تبع آن دانشگاه نیز که محور و اساس این نظام می باشد دچار دگرگونی شود. عده ایمعتقدند که منشاء اساسی این تغییر و تحولات سه انقلاب در عرصه اینترنت، دیجیتالکارآفرنی است. و در این میان کارافرینان به عنوان عاملان تغییر و فرایند کارآفرینی به عنوان فرایند تغییر شناخته شده است. از این رو با وقوع عصر اطلاعات، کارآفرینی مخصوصا کارآفرینی تکنولوژیک اهمیتی خاص یافته است.
بنابراین برای تطبیق کارکردهای دانشگاه با محیط پیرامون بنظر می رسد استراتژی دانشگاه باید تغییر کرده وماموریت اصلی خود را تربیت افراید کارآفرین قلمداد کند. اما رسیدن به این مهم به دلیل اینکه این هدف ماهیتا تغییر مدار است دانشگاه باید درصف اول برخورد با عوامل بحران زای سازمانی با مواجه خلاق و کارافرینانهمبادرت به توسعه کارآفرینی در جامعه نماید.
به منظور دستیابی به هدف فوق سازمان دانشگاه باید سازمانی سیستمی، نتیجه گرا، مشترک گرا، انعطاف پذیر و نهایتا کارآفرین باشد. تا بتواند پیامدی همچون کارآفرینی در برداشته باشد.
کارکردهای یک دانشگاه کارآفرین، گروهی از وظایف بهم پیوند خورده است که همگی منجر به نتیجه ارزشمندی برای چمعه همچون کار؛آفرینی یم شوند و هر یک از کارکردهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی باید نقش خود را در توسعه کارآفرینی ایفا نمایند. تا بتوان از دانش اموختگان انتظار کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری داشت.