سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول جوادیان – کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری- پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه وترابری
سیدمحمد سادات حسینی – دانشجوی دکترای حمل و نقل- پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه وترابری
رضا شهنی دزفولیان – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل- پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه وتراب

چکیده:

در این مفاله میزان کار آ یی یک سامانه مدیریت نگهداری در افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها مورد بررسی قرار گرفته است در ابتدا میزان بازدهی عملیات نگهداری خطوط راه آهن با بکار گیری سامانه مدیریت نگهداری خطوط راه آهن مورد بررسی واقع شده است . برای بررسی میزان بازدهی عملیات نگهداری لازم است میزان کارآمدی یک سامانه مورد بررسی قرار گرفته که بدین منظور ابتدا موانع م وجود را شناسایی کرده و بعد توانایی سامانه موجود جهت رفع این موانع مورد بررسی قرار می گیرد .برای این منظور انواع موانع مربوط به طراحی ،ساخت،نگهداری و بهره برداری و نقش این سامانه در رفع آنها مورد بررسی قرار گرفته است . در ادامه نیز تاثیر سامانهTMMS در میزان افزایش کیفیتنگهداری شبکه خطوط و میزان صرفه جویی در هزینه ها بررسی شده است .مطابق این تحقیق میزان هزینه های مربوط به نگهداری خطوط راه آهن حدود ۷۰ % کل هزینه های طول عمر یک خط را تشکیل می دهد که با اجرای یک سامانه مدیریت نگهداری میزان این هزینه ها حداقل تا ۳۰ % کاهش می یابد .همچنین با اجرای این سامانه کیفیت نگهداری خطوط راه آهن به مقدار قابل ملاحظه افزایش می یابد.