سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

امیرعباس موسی پور – لیسانس مهندسی صنایع ( تکنولوژی صنعتی ) رئیس دایره مهندسی کیفیت شرکت صن

چکیده:

سازمانها ، شرکتها و مؤسساتی که قصد دارند خواسته ها و انتظارات متنوع مشتریان خود را تأمین نمایند و همواره در بازار پرهیاهوی رقابت بین المللی باقی بمانند باید علاوه بر اثر بخش بودن سیستم مدیریت کیفیت توجه خود را به کارایی فعالیتهای انجام یافته در این زمینه نیز معطوف سازند. اثر بخشی و کارایی هر سازمان ، محدود به میزان اثر بخشی و کارایی فرآیندهای آن سازمان می باشد و دستیابی به اهداف سازمان ، در صورت وجود و طراحی فرآیندهای متناسب با این اهداف و پاسخگویی به آنها امکان پذیر خواهد بود . بنابراین در راه رسیدن به این مهم لازم می باش د که تمامیازمانها و شرکتها در کلیه صنوف با مفاهیم کاربردی کارایی و اثر بخشی بیشتر آشنایی یافته و راه و روش اندازه گیری آنها را در فرآیندها و درون خود مورد شناسایی و به کارگیری قرار دهند .