سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

امیر ناصر سجادی نسب – لیسانس عمران،دانشجوی MBA پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کارشناس
حمید رضا یزدانی – دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

چکیده:

کارائی پایین پروزه های عمرانی در ایران از مشکلاتی است که همواره توجه مجریان پروژه ها رابه خود جلب نموده است . تفکر غالب علت اصلی را به مشکلات مالی ، فنی وبرنامه ریزی نسبت می دهد. سه نهاد درگیر پروژه های ملی در ایران عبارتند از کارفرما که اغلب نهادی دولتی می باشد ومشاوره و پیمانکار . پیمانکا به عنوان سازمانی پروژه محور که مسئولیت ساخت وتحویل یک پروژه را برعهده دارد باید از تمام منابع در اختیار خود برای بلا بردن کارائی پروژه استفاده نماید . این منبع عبارتند از منابع مالی ، زمان ومنابع انسانی . اغلب پیمانکاران مدعی دیر پرداخت شدن مطالبات خود وعدم همکاری دیگر نهادهای درگیر در پروژه ها هستند واین دو دلیل را به عنوان تنها دلایل کاهش کیفیت پروژه عقب ماندن از برنامه زمانبندی وافزایش هزینه ها ی پروژه می دانند در حالی که شواهد موجود نشان می دهد مشکلات رفتاری -انسانی کارمندان در این گونه سازمان ها به اندازه مشکلات مالی میتواند در کارائی پروژه ها تاثیر گذار باشد. دراین مقاله پساز تبیین مشکل کارائی پایین پروژه ها راه سازی و ابعاد آن، برخی ازآخرین تحقیقات انجام شده درباره تعدادی از متفیرهای رفتاری موثر در کار تیمی به عنوان اصلی ترین نحوه انجام کارها در سازمانهای پروژه محور وچگونگی تعامل این متغیرها، مورد بررسی قرارو میگیرد. روش تحیق مورد استفاده در این مقاله کار بردی – توصیفی واز نوع مطالعه موردی ابزار جمع آوری اطلاعات محاسبه گروه کانونی می باشد. در این مقاله برروی وضعیت موجود و مطلوب متغیرهای رفتاری موثر در کارایی تیم های راهسازی تحلیل شکافی صورت گرفته وبر اساس نتایج ان پیشنهاداتی ارائه گردیده است .