مقاله کارايي نسبي مديريت دارايي و بدهي (ALM) در بانکداري اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در اقتصاد و تجارت نوين از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: کارايي نسبي مديريت دارايي و بدهي (ALM) در بانکداري اسلامي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت در سود و زيان
مقاله بانکداري
مقاله بانکداري اسلامي
مقاله مديريت دارايي و بدهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيدآبادي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري فرد محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ساختار مديريت دارايي و بدهي و ابزارهاي مربوط به آن در بانکداري اسلامي بررسي و تحليل مي شود. از آنجا که در بانکداري اسلامي سپرده گذاران در منافع بانک شريک هستند لذا مي توان گفت که بانکداري اسلامي به دنبال حداکثر سازي منافع ذي نفعان از جمله سپرده گذاران است، از اين رو، تفاوت هايي در شيوه هاي مديريت دارايي و بدهي در بانکداري اسلامي در مقايسه با بانکداري متعارف مشاهده مي شود. اين تفاوت اول آنکه ناشي از متفاوت بودن نظام حسابداري بانکداري اسلامي با بانکداري متعارف است و دوم آنکه حرمت ربا و ويژگي هاي فقهي آن مبين آن است که عامل زمان به تنهايي عامل تعيين کننده افزايش بازدهي سرمايه نيست و مشارکت در سود و يا زيان ناشي از سرمايه گذاري در بخش حقيقي اقتصاد، رکن اساسي معاملات پولي تلقي مي شود. اين دو عامل مهم در مديريت دارايي و بدهي بانکداري اسلامي قابل توجه هستند. ويژگي هاي اثر اين عوامل در اين دو نوع بانکداري در ايجاد ارزش افزوده اقتصادي بررسي مي شود و در نهايت، با مقايسه شاخص هاي مالي در اين دو نوع بانک به کارايي بانکداري اسلامي نسبت به بانکداري متعارف مي رسيم.