سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید سلطانی – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی نیازی – کارشناس اداره کل منابع طبیعی استان لرستان
منوچهر کلهر – عضو هیئت علمی مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان لرستان
شهرام امیدواری – عضو هیئت علمی مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان لرستان

چکیده:

با توجه به پیشرفت تکنولوژی های جدید نظیر RS، امروزه استفاده از این فناوریها در مطالعات امری اجتناب ناپذیر است. فناوری سنجش از دور و داده های ماهواره ای می تواند باعث افزایش در سرعت، دقت و سطح منطقه مطالعاتی گردد. در این تحقیق از داده های ماهواره Aster جهت تهیه نقشه سیمای فرسایش حوزه آبخیز کشکان در استان لرستان استفاده گردید. در این مطالعه ابتدا در یکسری ازرخساره های فرسایشی مشخص (نظیر: سطحی، شیاری، و …) اقدام به برداشت موقعیت مکانی دقیق انها با GPS گردید و سپس این نقاط به عنوان نقاط شاخص هر کدام از رخساره های فرسایشی مذکور روی تصاویر ماهواره ای پیاده گردید. درمرحله بعد ترکیب باندهای مختلف داده های این ماهواره به منظور یافتن بهترین ترکیب باندی برای تفکیک صحیح رخساره های فرسایشی و تهیه نقشه سیمای فرسایش انجام شد. نتایج نشان داد ترکیب باندی ۱و۲و۳ (با رزولوشن ۱۵ متری) از این ماهواره علاوه بر نماشی انواع رخساره های فرسایشی با وضوح خوب، تا حد زیادی می تواند سازندهای مختلف زمین شناسی را از هم تفکیک نماید و این امر می تواند در تهیه نقشه های ژئومرفولوژی دارای اهمیت زیادی باشد.