سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عموزاده خلیلی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نو
رضا توکلی مقدم – دانشیار گروه مهندسی صنایع، پردیس دانشکده فنی ، دانشگاه تهران
ناهید شهاب دهکردی – دانشجوی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته

چکیده:

پیشرفت های گوناگون در توانمندی های فناوری اطلاعات، چهره صنعت را نسبت به دهه گذشته به سرعت متحول ساخته است. پذیرش فناوری اطلاعات و اجرای کارآمد آن می تواند همکاری بین اعضا زنجیره تامین را از طریق انتقال و توزیع سریع اطلاعات دقیق و بکارگیری سیستم های اطلاعاتی بهبود بخشد و باعث افزایش کارآیی زنجیره تامین گردد. اگر این برنامه ها بدرستی تدوین شود، به انتخاب استراتژی هایی منجر می شود که در صورت اجرای صحیح و به موقع، تعالی و بی نیازی سازمان را به ارمغان می آورد. این مقاله به مروری بر مفاهیم فناوری اطلاعات، مدیریت استراتژیک و زنجیره تامین و نقش مدیریت در آن پرداخته. چالش ها و موانع موجود در این زنجیره، استراتژی های بهبود آن و کاربردهای فناوری اطلاعات را مطرح نموده و ابزارهایی که بوسیله این فناوری در زنجیره تامین به خدمت گرفته می شوند تا سبب ساز یک مزیت رقابتی در زنجیره تامین شوند را مورد بررسی قرار داده. در ادامه جایگاه فناوری اطلاعات را در برنامه ریزی استراتژیک مدیریت زنجیره تامین مشخص و ویژگی ها آن ارائه گردید.